Syd Afrika
De svarta börjar leka på de vitas lekplats.
Johannesburg, 1975.

...............Hem

...............Nästa